Táborový víkend pro rodiče 2019

UPOZORNĚNÍ
Přihlašujte se prosím po jednom. Platba bude probíhat až v Trstěnici. Bližší instrukce zašleme emailem.